Avinurme Vallavolikogu alatised komisjonid
Eelarve- ja majanduskomisjon


Esimees Verner Mölder, a
seesimees Arvi Pihlak

Liikmed: Aleksei Männiste, Anne Paas, Ants Rummel, Verner Mölder, Aivar Parfojev, Arvi Liiv


Haridus, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon                           

Esimees Mari-Liis Tikerperi, aseesimees Rainer Järvelaid


Liikmed: Tiiu Kruus,
Aare Kaldma, Helju Paas, Alli Kaarama,

Marika Schasmin, Rene Alberi, õpilasesinduse liige


Revisjonikomisjon

Esimees Arvi Pihlak


Liige Helju Paas, Krista Pedak