DETAILPLANEERING Avinurme bussijaama maa-alal
Võidu tn L6 detailplaneeringu algatamise otsus
Võidu tn L6 detailplaneeringu lähteülesande kinnitamine