Elulaadikeskuse strateegiaseminar
Neljapäeval, 22. augustil kell 10.00 toimub Avinurme
kultuurikeskuse saalis Avinurme Elulaadikeskuse strateegiaseminar.
Seminari
viib läbi Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vanemkonsultant Lauri
Jalonen.
Strateegiaseminari käigus räägitakse läbi ja lepitakse kokku
Avinurme Elulaadikeskuse tegevuste aluseks olevad põhiväärtused, Elulaadikeskuse
missioon ja visioon perspektiiviga 5 aastat (kuni 2018).
Seminar on avalik,
st. igaüks, kes huvi tunneb, saab osaleda. Osalemiseks on vajalik hiljemalt 19.
augustiks registreerida meiliaadressil info@elulaadikeskus.ee või vahetult
Elulaadikeskuses Küllike Kullerkupu juures.