Avinurme pritsimehed ootavad abilisi!
Avinurme Pritsimeeste Seltsi juhatuse liikmed (võrdsel alusel) Ants Rummel ja Toomas Tooming ootavad teotahtelisi inimesi ühinema seltsi tegevusega. Nende meeste leidmisel ei tohiks kohalikel liitudasoovijatel raskusi tekkida.
Üks võimalus seltsiga ühendust võtta on meiliaadressil varad