VALLA ARENGUKAVA

Avinurme valla  arengukava 2013-2022 ülevaatamise tulemus 2016 aastal

https://www.riigiteataja.ee/akt/408112016006

AVINURME VALLA ARENGUKAVA aastateke 2013-2022 vastuvõtmine

https://www.riigiteataja.ee/akt/416012013048

Avinurme valla  arengukava 2013-2022 ülevaatamise tulemuse kinnitamine  2014 aastal

https://www.riigiteataja.ee/akt/402122014046

Avinurme valla arengukava 2013-2022 ülevaatamise tulemuse kinnitamine    2015 aastal

https://www.riigiteataja.ee/akt/401122015055

 

Tegevuskava 2015-2022
Avinurme valla arengukava ülevaatamine
Avinurme valla arengukava ülevaatamine

Avinurme valla arengukava 2013-2022
Üldplaneeringu seletuskiri
Avinurme aleviku tsonneeringud
Leppemärgid skeemile
Üldplaneeringu kaart