Puudega isiku kaartide väljastamine

Puudega isiku kaartide väljastamine
Alates septembrikuust hakkas Sotsiaalkindlustusamet väljastama puudega isiku kaarti pensionitunnistust mitteomavatele puuetega inimestele.

Kaardiga on oluliselt lihtsam tõendada õigust puuetega inimestele ettenähtud soodustustele, sh sõidusoodustusele.

Taotluse kaardi saamiseks võib esitada juba praegu.

Senine kord võimaldab puuet tõendada pensionitunnistuse või ekspertiisiotsusega.

Kui pensionitunnistuse kaasaskandmine on lihtne ja selle esitamisega probleeme ei ole, siis ekspertiisiotsusega on teisiti. Ekspertiisiotsus sisaldab delikaatseid isikuandmeid ja kaugelt rohkem, kui erinevate soodustuste saamise õiguse tõendamiseks vaja on.

Seetõttu soovi korral väljastatakse puudega isiku kaart üksnes neile puuetega inimestele, kes ei ole riikliku pensioni saajad, st kes ei oma pensionitunnistust.

Kaarti vajavad eeskätt koolilapsed, kellel on vaja tõendada puude raskusastet enamjaolt ühistranspordi sõidusoodustuse saamiseks.

Eelkooliealised puuetega lapsed oma puude raskusastet eraldi tõendama ei pea, sest tulenevalt ühistranspordiseadusest on sõit riigisisestel liinidel kõigile koolieelikutele tasuta.

Puudega isiku kaardi saamiseks tuleb esitada asjakohane taotlus, mis on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehe aadressilt
http://www.ensib.ee/ekspertiisi-blanketid/  . Taotluse võib saata posti teel (sh e-postiga) piirkondliku pensioniameti büroo klienditeenindusele või täita see klienditeeninduses kohal käies.

Taotluse esitab kaardi saaja või tema seaduslik esindaja.

Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga ning selle kehtivusaeg kattub puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise ekspertiisiotsuses märgitud tähtajaga.

Korduvekspertiisi korral väljastatakse uus kaart, selle saamiseks uut taotlust esitama ei pea.

Eestis on ca 12 000 (neist u 8000 lapsed) kehtiva puude raskusastmega inimest, kes ei ole pensionärid ega oma pensionitunnistust.

Lisainfo:

Puudega isiku kaart on plastist, kahevärviline (oran¾ ja kollane), suurusega 54x86 mm ja sellele  märgitakse kaardi number, isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, puude raskusaste, kaardi kehtivusaeg ja väljaandja.

Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

I would rather think it's not about versatiliy, but well-qualified staff capable of knowing hosting UK web and doing what they promise, Maintaining website is really important, I discovered hosting web provider and use truly reliable service now. They explained it in plain English with simple analogies, it makes web hosting services insight best UK hosting for website leads me always to new understanding web hosting company so sometimes top service and well structured presentation about best site hosting which is pure pleasure to read. Tänapäeval on soovitav tellida alati sellise kodulehe valmistamine, mis on korraliku sisuhaldussüsteemiga ja mida saab ka peale algse veebilehe valmistusprojekti lõppu paindlikult edasi hallata. Vaata kuidas on kodulehe valmistamine lahendatud http://www.aara.ee/Kodulehe_valmistamine artiklis kirjeldatud moel. Sealsamas on ka veebilehe sisu optimeerimiseks lahendus, vaata kodulehe otsingute jaoks optimeerimise lehte http://www.aara.ee/Otsingumootori_optimeerimine mis selgitab veebilehe optimeerimise kohta põhilise info, et kodulehe tegemine aara.ee poolt sujuks ladusalt ja veebilehe tegemise projekti tulemuseks oleks terviklik ja nii disaini kui ka sisu poolest hästi töötav ja efektiivne koduleht.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme