http://www.kalmistud.ee/est/Avinurme-kalmistu-2
Alates 01.06.2013 töötab Avinurme Kalmistul töötajana AGNE MATSO, kelle poole saab pöörduda kõikides kalmistut puudutavates
küsimustes mobiilil 5060548, e- posti aadressil: agne.matso@gmail.com või vajadusel kodus: Aasa 4, Avinurme alevik.

Sissekandeid elektroonilisse Avinurme kalmistu andmebaasi teostab TIINA TUUR. Seoses sellega palun jätkuvalt tutvuda omaste platsidega veebiaadressil: www.kalmistud.ee ning vajadusel anda infot, teha parandusi ja ettepanekuid tööpäeviti tel 3397421, mob 58378601 või e- postile tiina
Avinurme valla kalmistu töötaja tööjuhend

Avinurme kalmistu eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/410102013060


Avinurme kalmistu registri HAUDI kasutamise eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/410102013042