Kontrolli oma isikut tõendava dokumendi kehtivust
 

TAOTLE UUT ISIKUT TÕENDAVAT DOKUMENTI AEGSASTI!

Aastail 2012-2014 mitmekordistub kodakondsus- ja migratsioonibüroode teenistustes klientide arv ja pikenevad ootejärjekorrad seoses 5 ja 10 aastase kehtivusega dokumentide üheaegse aegumise tõttu.

Palun kontrollige oma dokumentide kehtivusaega ja esitage taotlus uue dokumendi saamiseks aegsasti.
Dokumendi kättesaamisel tuleb arvestada 30 päevase tähtajaga.

Kui oled 15-aastane või vanem Eesti kodanik, kellele on varem välja antud Eesti kodaniku pass (pass) või isikutunnistus (ID-kaart), siis esita taotlus uue ID-kaardi saamiseks posti või e-posti teel.


Dokumendi kättesaamiseks pead pöörduma meie teenindusse.

ID-kaardi riigilõiv
Alla 15-aastased
Eesti vanaduspensioni eas isikule                       6,39 eurot (99,98 krooni)
Keskmise, raske või sügava puudega isikule

15- aastasele ja vanemale                                  24,28 eurot (397,90 krooni)

Eesti kodanik saab ID-kaardiga reisida Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides, pass on vajalik eeskätt reisimiseks väljapoole Euroopa Liitu ning seda posti ega e-posti teel taotleda üldjuhul võimalik ei ole.


 Täpsemat infot dokumentide taotlemise (sh taotlemise võimaluste ja taotluse esitamise) kohta on võimalik saada Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt
www.politsei.ee rubriigist teenused, e-posti aadressil teeninduskeskus@politsei.ee või infotelefonil 612 3000.

Politsei- ja Piirivalveamet