Vastlapäeva koolitus
Eesti Rahvapärimuse Kooli folkloorne õpe
"Vastlapäeva kombed, laulud, tantsud, rahvamängud"


hea õppimise koht väikestele ja suurtele
Toimumisaeg: 10. veebruar 2012 kell 14.00-17.50
Toimumiskoht: Avinurme Elulaadikeskus
Registreerumine: Lii Karro, ltooming@hot.ee ; tel 53 412 476
Vastlaõppe hind: 12 EUR osaleja

Õppepäeva teemad: Vastlapäeva kombestik - nimetus, maagia, argielu, mängud, laulud, suhtlus, erijooned. Vastlapäeva regilaulud, lustlikud rahva- ja laulumängud. Luuvurri meisterdamine, paelakeerutamine ja kadategemine. Juhendajad Terje Puistaja ja Liisa Maasik.

Sihtgrupp: Oodatud on kõik rahvaluule huvilised (sh aineõpetajad, lasteaiaõpetajad, koolide huvijuhid, muuseumiõpetajad, loomingulistes ühendustes ja folklooriringides tegutsejad, noorte- ja lastekeskuste esindajad, rahvamajade töötajad jt. ) Eriti sobilik perevanematele - emadele-isadele, vanaemadele-vanaisadele ja kõigile neile, kes õpitut lastele edasi anda tahavad.

Päevakava:
14.00   Tutvumine ja meetodid
14.15   Vastlapäeva kombestik. Loeng-seminar
15.25   Vastlapäeva regilaulud, tantsud, laulumängud, rahvamängud.
            Praktiline õpe.
16.00   Meisterdamine - vurr, keerupael, kada
16.45   Rahvamängud toas ja õues
17.15   Logihetk ja kokkuvõtted
17.45   Lõpetamine

Kaasa võtta:
1. Diktofon (kassett, digi vm salvestusvahend) laulude lindistamiseks
2. Kirjutusvahend, konspekt
3. Eelneva õppekorra laulumängude õpileht (kes osalesid 4.11.2011)
4. Kamm, võtmed (või kaks münti), peotäis riideräbalaid
5. Seajala vurrikont

Kaasa saab õpilehed järgnevate teemadega:
1. Vastlapäev - tööleht laulude, mängude ja ülesannetega
2. Vastlamäng - kombestiku representatsioon
3. Meisterdatud esemed
4. Laulumängu õpileht

Lisainfo päevakavast: 56 492 650 (Terje Puistaja), terjepu@gmail.com

Eesti Rahvapärimuse Kool 2012
www. parimuskool.ee