Vastlapäeva koolitus

Vastlapäeva koolitus
Eesti Rahvapärimuse Kooli folkloorne õpe
"Vastlapäeva kombed, laulud, tantsud, rahvamängud"


hea õppimise koht väikestele ja suurtele
Toimumisaeg: 10. veebruar 2012 kell 14.00-17.50
Toimumiskoht: Avinurme Elulaadikeskus
Registreerumine: Lii Karro, ltooming@hot.ee ; tel 53 412 476
Vastlaõppe hind: 12 EUR osaleja

Õppepäeva teemad: Vastlapäeva kombestik - nimetus, maagia, argielu, mängud, laulud, suhtlus, erijooned. Vastlapäeva regilaulud, lustlikud rahva- ja laulumängud. Luuvurri meisterdamine, paelakeerutamine ja kadategemine. Juhendajad Terje Puistaja ja Liisa Maasik.

Sihtgrupp: Oodatud on kõik rahvaluule huvilised (sh aineõpetajad, lasteaiaõpetajad, koolide huvijuhid, muuseumiõpetajad, loomingulistes ühendustes ja folklooriringides tegutsejad, noorte- ja lastekeskuste esindajad, rahvamajade töötajad jt. ) Eriti sobilik perevanematele - emadele-isadele, vanaemadele-vanaisadele ja kõigile neile, kes õpitut lastele edasi anda tahavad.

Päevakava:
14.00   Tutvumine ja meetodid
14.15   Vastlapäeva kombestik. Loeng-seminar
15.25   Vastlapäeva regilaulud, tantsud, laulumängud, rahvamängud.
            Praktiline õpe.
16.00   Meisterdamine - vurr, keerupael, kada
16.45   Rahvamängud toas ja õues
17.15   Logihetk ja kokkuvõtted
17.45   Lõpetamine

Kaasa võtta:
1. Diktofon (kassett, digi vm salvestusvahend) laulude lindistamiseks
2. Kirjutusvahend, konspekt
3. Eelneva õppekorra laulumängude õpileht (kes osalesid 4.11.2011)
4. Kamm, võtmed (või kaks münti), peotäis riideräbalaid
5. Seajala vurrikont

Kaasa saab õpilehed järgnevate teemadega:
1. Vastlapäev - tööleht laulude, mängude ja ülesannetega
2. Vastlamäng - kombestiku representatsioon
3. Meisterdatud esemed
4. Laulumängu õpileht

Lisainfo päevakavast: 56 492 650 (Terje Puistaja), terjepu@gmail.com

Eesti Rahvapärimuse Kool 2012
www. parimuskool.ee
Eventually I found it! Probably they are best of the best, that is why I think, that you should take look of the best web hosting and see what they really offer I was really confused, because did not understand best hosting website but after reading araweb.co.uk article site I have much better understanding the whole concept. I also dicovered, that it is important for regaining confidence, see web hosting in the UK insight see araweb.co.uk top web hosting leads me always to new understanding web hosting UK so sometimes good care finally, it is the place for reaping full knowledge about hosting web provider with couple of simple articles. Great find indeed! Hea ja efektiivse kodulehe valmistamist saab tellida aara.ee disainibüroo käest ja siis on täiesti kindel, et korraliku kodulehe valmistamine läheb korda ja nii saab juurde tellida ka kodulehe optimeerimist otsingumootorite jaoks, kusjuures otsingutele optimeeritud kodulehe tegemine on juba hinnas sees. Kui plaanis on hea ja töötava veebilehe tegemine, siis tasub kodulehe tegijate käest tellida kohe tootekataloogiga kodulehe tegemine, et saaks ka tooteid ja kaupu üles laadida.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme