Jäätmekäitlusest vabastamine
Korraldatud jäätmekäitlusest vabastamine
Loa andmine olmejäätmeid ise käidelda
Loa andmine korraldatud jäätmeveo lepingu sõlmimiseks harv…
Loa andmine ise korraldada segaolmejäätmete käitlemist
Loa andmine jäätmekäitluseks harvema tühjendussagedusega
Luba käidelda ise olmejäätmeid
Jäätmekäitlus tellimisel
Luba ise korraldada jäätmekäitlust 10.03.2011
Luba jäätmekäitluseks harvema tühjendussagedusega 10.03.2011
Luba ise korraldada jäätmekäitlust 06.01.2011
Luba harvemaks tühjendussageduseks 06.01.2011