Maareform, teed ja tänavad
Vesiveski kinnistu jagamise nõusolek
Lähiaadressi määramine
Ööbiku tn 16a munitsipaliseerimine
Ööbiku tn tn 13 munitsipaliseerimine
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa Võidu tn 32 maa erastamine
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa Võidu tn 32 b maa erastamine
Nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks
Sihtotstarbe muutmine Võidu tn 28c
Avinurme metskonna maatükk nr 7 jagamise nõusolek
Lähiaadresside muutmine Avinurme vallas
Avinurme metskonna maatükk nr15 jagamise korraldus
Talihoolde kirjaliku vähempakkumise tulemuse kinnitamine
Mihkli talu jagamise korraldus
Talihoolde vähempakkumine
Võidu tn 11 detailplaneeringu lähteülesanne
Võidu tn 16 b munitsipaliseerimine
Saare kinnistu jagamine
Riigi omandisse jäetavate maade aadresside ning pindalade …
Nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks
Nõusolek maa riigile jätmiseks
Koormuspiirnagute kehtestamine valla teedel ja tänavatel
Kaasiku kinnistu jagamise nõusolek