Õigusaktid 2011
Vajaliku teabe lihtsamaks leidmiseks on valitsuse  õigusaktid jagatud vasakus veerus teemade kaupa:

Ehitus- ja projekteerimine

Maareform, teed ja tänavad

Jäätmekäitlus

Majandustegevus, hanked , raha eraldamised