Isikut tõendava dokumendi taotlemine
http://www.pass.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid-/eesti-kodaniku-pass/taotlusankeedid/Nõusolek isikut tõendava dokumendi väljastamiseks teisele isikule