Kontrollige oma dokumentide kehtivusaega!
Palun kontrollige oma dokumentide kehtivusaega ja esitage taotlus uue dokumendi saamiseks aegsasti. 
Dokumenti kättesaamisel tuleb arvestada 30 päevase tähtajaga. 
15.aastane või või vanem Eesti kodanik, kellele on varem välja antud Eesti kodaniku pass või isikutunnistus ( ID kaart) , saavad esitada taotluse uue ID kaardi saamiseks posti või e-posti teel. 
ID kaardi riigilõiv
Alla 15 aastasele, vanaduspensionärile , keskmise, raske või sügava puudega isikule                
6,39 eurot
 
15-aastasele ja vanemale                                            
24,28 eurot
Eesti kodanik saab ID –kaardiga reisida Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides, pass on vajalik reisimiseks väljaspoole Euroopa Liitu ning seda posti ega e-posti teel taotleda üldjuhul ei ole võimalik. 

Täpsemat infot dokumentide taotlemise kohta on võimalik saada Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt
www.politsei.ee rubriigist teenused, e-posti aadressil teeninduskeskus@politsei.ee või infotelefonil 612 3000