Valla ajaleht 2007
Toimetaja Linda Kivisild
Jaanuar-veebruar 2007