Hambaarst
Hambaravi asub kultuurikeskuse vallavalitsuse poolses osas

Teid teenindab doktor Endla Aas

Vastuvõtuajad:

Esmaspäev 8 - 15

Neljapäev 8 - 15

Teisipäeval 14 - 20 ja laupäeval 8 - 14 Mustvees

Kokkuleppel arstiga vastuvõtuaegu pikendatakse

Telefon: 50 549 58


Hambaravi hüvitisest

Haigekassa hüvitab isikule, kellele on " Riikliku pensionikindlustuse seaduse " alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension ja üle
63 aastasele kindlustatud isikule kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 19,18 eurot.

Rasedale 28,77 eurot aastas ja alla üheaastase lapse emale samuti aastas 28,77 eurot tasutud hambaraviteenuse summast.

Hüvitist makstakse samuti isikule, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust, kalendiaastas 28,77 eurot.


Haigekassa hüvitab isikule, kellele on määratud töövõimetuspension või vanaduspension ja üle 63 -aastasele kindlustatud isikule üks kord kolme aasta jooksul hambaproteeside eest tasutavast summast 4000.-