Elamumajandus

Elamumajandus

Üüri piirmäära kehtestamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/418092012023

Avinurme valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/419092012007

Elamumajandus


Vallavolikogu otsus 18.01.2012 lõpetada alates 1.juunist 2012 vallavalitsuse poolt kortermajade: Põllu 6,8,10 Võidu 20, 22 ja 46 Pärniku elamute ning Ulvi 1,2,3,4 haldamine, tõi kaasa kauaoodatud ühistute tekke.

Seisuga 1 juuli 2012 on vallas 8 korteriühistut: Põllu 6, Koeramänniku
( Põllu 8 ) Põlluliiva ( Põllu 10 ), Võidu 48, Võidu 22, Ulvi Esimene, Ulvi 2, Lindpriid ( Võidu 20 ), Pärniku 2
Rakvere 43, Pärniku 1 ning Ulvi 4 on valinud esindaja, kes kortermajade nimel lepingud sõlmib. 
Korteriühistut ei moodustatud Võidu 46, Pärniku 3, 4, 5, 6.  
Avinurme vallale kuulub 12 munitsipalkorterit sh 2 sotsiaalkorterit.


Volikogu otsustas 21.03.2012 eraldada korteriühistutele stardirahaks 1 aasta avariiremondiraha , tingimusel et 31.maiks 2012 on võlgnevused vallavalitsusele tasutud .
Maikuu jooksul laekus vallavalitsusele suurem osa võlgadest. Stardiraha eraldati korteriühistutele Põllu 10, 8, Võidu 20, 22 ja 48 

 
 
My search for truly magnificent provider has been going on for a very long time, finally I found which is the best web hosting and would like to share it with you. We found out that company capable of web hosting best is worth of mentioning and therefore we publish link here. The link is generally describing web top hosting, in the page UK hosting reviews by araweb.co.uk it is interesting because web hosting in the UK they describe is really informative and in depth overview of clear understanding I do not mind having more info about web hosting UK but this article site is definitely great find. Kui kümmekond aastat tagasi valmistatud kodulehed ei ole enam korraliku väljanägemisega, siis tasub tellida uuemat sorti veebilehe valmistamine, mille haldamine on kordades lihtsam ja mida saab ka piltidega täiendada. Samavõrd tähtis on ka et veebilehekülje optimeerimine sisaldub juba kodulehe valmistamise projektis ja kodulehe otsingutele optimeerimiseks on vaja ainult pisut otsingumootorite jaoks sisu kirjutada ning kodulehe tegemisel on juba kõik raamistik sedavõrd hästi ära optimeeritud, et tervikliku veebilehe tegemine läheb väga kiiresti. Kodulehe tegemine tasub tellida aara.ee disainibüroost.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme