Avalduste vormid


Koduteenuste avaldus doc
Koduteenuste avaldus pdf


Koduteenuste lõpetamise avaldus doc
Koduteenuste lõpetamise avaldus pdf


Avaldus puudega isiku hooldamiseks doc
Avaldus puudega isiku hooldamiseks pdf


Avaldus puudega isiku hooldamise lõpetamiseks doc
Avaldus puudega isiku hooldamise lõpetamiseks pdf


Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks doc
Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks pdf


Lumelükkamise avaldus (puudega isikutele) doc
Lumelükkamise avaldus (puudega isikutele) pdf


Matusetoetuse avaldus doc
Matusetoetuse avaldus pdf


Sotsiaaleluruumi taotlemise avaldus doc
Sotsiaaleluruumi taotlemise avaldus pdf


Sotsiaaltoetuse avaldus doc
Sotsiaaltoetuse avaldus pdf


Sünnitoetuse avaldus doc
Sünnitoetuse avaldus pdf


Taotlus hoolekandeteenuse rahastamiseks doc
Taotlus hoolekandeteenuse rahastamiseks pdf


Toimetulekutoetuse taotlus doc
Toimetulekutoetuse taotlus pdf