Avinurme aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise hetkeseis

Tänaseks on joogiveerajatiste ning vee- ja kanalisatsioonitorustike

projekteerimis- ja ehitustööd (torustikud I) Avinurme vallas sisuliselt lõppenud.

Lõpuaktid kirjutati alla vastavalt 25.11.2009.a ja 05.11.2009.a, osalt on jäänud veel teostada väiksemahulisi vaegtöid.


Tänase päeva seisuga on kasutamata ressursse Avinurmel natuke üle
600 000 krooni.

Et Ühtekuuluvusfondi poolt abikõlbulikeks kuulutatud töödest veel midagi ära teha, peaks vald oma aktsiakapitali suurendama, mida 2009.a suvel ka planeeriti, aga kahjuks tänaseks veel vastavate kokkulepeteni teiste aktsionäridest omavalitsustega jõutud pole.

Et planeeritud töödest veel midagi ära teha Emajõe-Võhandu valgala ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti

(numbriga 2004/EE/16/C/PE/007) raames, peaks kokkulepped olema sõlmitud 2010.a jaanuaris, veebruaris.


Kõik veel tehtavad tööd peavad valmis saama enne 2010.a lõppu.