Munitsipaalvara valitsemine, maareform
Sälliksaare tee taotlemine munitsipaalomandisse
Maetsma- Kiissa tee taotlemine munitsipaalomandisse
Kiissa tee taotlemine munitsipaalomandisse
Maade munitsipaliseerimine valla ehitiste juurde
Staadioni- ja mängudeväljaku maa-ala taotlemine munitsipaalomandisse
Põllu tn 18 a taotlemine munitsipaalomandisse
Volikogu 02.04.2009.a.otsuse nr 118 tühistamine
Vana kultuurimaja võõrandamisest
Ehitiste peremehetuks tunnistamine
Raha deponeerimisest
Volituse andmine vallavanemale RKAS kinnituskirja allkirjastamiseks
Detailplaneeringu koostamisest
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Valla esindaja valimine SA Mustvee Tervis nõukogu liikmeks
Maaüksuse sihtotstarbe muutmine
Kinnisasja omandamise loa taotlus
Volikogu 30.06.2005.a.otsuse nr 107 ,muutmine
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ametiauto ostmisest
Avinurme vana kultuurimaja müümisest
Ehitise ostu-müügi lepingu tühistamisest
Kohanimede registrisse aadressandmete kandmine
Vadi Põllumajandusühistu avalduse lahendamine
Peremehetu vara arvelevõtmine
Vallavara ümberhindamise akti kinnitamine
Ülejõe tn 4 k-ü jagamine
Vallavara enampakkumistulemuse kinnitamine
Enampakkumine vallavarale
Vallavara müük otsustuskorras
Üldplaneeringu ülevaatamine
Volikogu 31.03.2005.a.otsuse nr 98 osaline tühistamine
Riigi Kinnisvara AS volikogu otsus
Vallavara müük kirjalikul enampakkumisel
Maakorraldaja ametikoha koondamine
Asutuse Avinurme Kultuurikeskus likvideerimine