Vee- ja kanalisatsiooni hindade kehtestamine
MTÜ Avinurme KHS Nurmetuled tegevustoetus
EELK Avinurme Koguduse tegevustoetus
MTÜ Adraku Külaselts tegevustoetus
MTÜ Avinurme KHS Nurmetuled tegevustoetus
MTÜ Puhkpilliorkester Avinurme tegevustoetus
Omaosaluse garanteerimine Avinurme Soojus projektile
Internaadihoone katuse rekonstrueerimine
Soojuse piirhinna kehtestamine 2009
SA Avinurme Elulaadikeskus tegevustoetus
Garantiikiri SA Avinurme Elulaadikeskus
Maamaksumäär 2009.a.
Reservfondi otsus
Reservfond 16.05.2008
Soojuse piirhinna kehtestamine
Avinurme Tünnilaada pääsmete ja müügikohtade hinna kehtestamine
Maamaksumäär 2008.a.
Korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärade muutmine
Sotsiaaltoetuse määrade kinnitamine 2007.aastaks
Maamaksumäär 2007.a.
Vee ja kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamine
Koolilõuna toetuse kasutamise kord
Maamaksumäär 2006.a.
Vanaõlimahutite likvideerimise omaosaluse garanteerimine
Avinurme Koduloomuuseumi piletihindade kehtestamine
Vallavanemale lisatasu määramine