Eelarve, lisaeelarved, eelarve muutmised
16.09.2009.a. lisaeelarve kinnitamine
2009.aasta eelarve tulud-kulud
Valla 2009.a.eelarve määrus
18.12.2008 pedagoogilise eelarve muudatus
18.12.2008 eelarve muudatus
Lisaeelarve 18.12.2008
Lisaeelarve 27.11.2008
Lisaeelarve 30.10.2008
Lisaeelarve 29.09.2008
Lisaeelarve 18.09.2008
Vallaeelarve muudatus 25.08.2008
Vallaeelarve muudatus 25.08.2008 II
Majandusaasta aruande kinnitamine
2007.aasta aastaaruanne
Lisaeelarve 24.04.2008
Vallaeelarve muudatuse kinnitamine 24.04.2008
2008.aasta vallaeelarve vastuvõtmise määruse muutmine
2008.aasta vallaeelarve vastuvõtmine
Tünnilaada tulu jaotamine
2007.a.eelarve tulude ülekaalu kinnitamine
Eelarve muudatuse kinnitamine 31.12.2007
Lisaeelarve kinnitamine 31.12.2007
Eelarve muudatus 19.12.2007
Lisaeelarve 19.12.2007
Vallaeelarve muutmine 21.11.2007
Lisaeelarve kinnitamine 22.11.2007
Vallaeelarve muutmine 01.11.2007
Lisaeelarve kinnitamine 01.11.2007
2006.a.majandusaasta aruande kinnitamine
Eelarve määrus 2007
2006 aasta tulude ülekaalu kinnitamine
Eelarve muudatuse kinnitamine 31.05.2007
Lisaeelarve kinnitamine 31.05.2007
Eelarve muudatus 28.12.2006
Lisaeelarve 30.11.2006
Lisaeelarve 23.11.2006
Lisaeelarve 14.09.2006
2005.a.majandusaasta aruande kinnitamine
Lisaeelarve 27.04.2006
Eelarve määrus 2006
Lisaeelarve ja eelarve muutmine 24.11.2005
Lisaeelarve ja eelarve muutmine 29.12.2005
2005 aasta tulude ülekaalu kinnitamine
16.10.2009.a. lisaeelarve kinnitamine