Avinurme valla külad
Avinurme vallas on 16 küla:
ADRAKU, ALEKERE, KAEVUSSAARE, KÕVERIKU, LEPIKSAARE, KIISSA, SÄLLIKSAARE, KÕRVE, KÕRVEMETSA, LAEKANNU, MAETSMA, PAADENURME, TAMMESSAARE, ULVI, VADI ,ÄNNIKSAARE

Ajaloolised külanimed: Kütametsa, Tõnusaare, Västriku, Metsara, Lissi,

Peebussaare, Mustametsa, Teadussaare, Saare, Tõnisma,Raja, Rajametsa, Laurissaare,

Muru, Rehessaare, Tölga ei ole kadunud, ikka nimetatakse külasid õigete nimedega

Avinurme valla külavanema statuut

https://www.riigiteataja.ee/akt/410102013041


Külade ühendusena tegutseb MTÜ Avinurme Külavanemate Koda

Juhatuse esimees Anu Toomla, liikmed Anne Rosin ja Krista Pedak

kontakt anu.toomla
Külavanemate ja külavanemate abide ametisse kinnitamine
Avinurme Külavanemate Koja juh. koosoleku protokoll 2012
Külade ja seltside mõttepaja memo
Ajalooline ülevaade

Avinurme valla külade esmamainimisaeg erineb enamusest Ida-Virumaast, kus vanimad külad on mainitud 13 sajandi Taani hindamisraamatutes.

Avinurmes, mis jäi kunagisele Liivimaale, on seni teadaolevalt külade kirjalik esmamainimine  Poola II revisjonis 1599 aastal.

Revisjonis märgitakse kuut siinkandi küla: Avinurme, Maetsma, Kärasi, Vadi , Laekannu ja Adraku. Need külad kuulusid Laiuse staarostkonda, Roela mõisa valdustesse Zalessie (Metsataguse) nime all. 
 

Hetkeolukord
2010. aastal võeti volikogus vastu külavanemate statuut. Valitud on 12 külavanemat, kes on külade eestvedajad, külaelanike abistajad ja vajadusel vahendajad suhtlemisel vallaga.

Kooskäimiskohad ja kiigeplatsid on Vadil, Maetsmas, Änniksaares, Adrakus, Laekannus. Arenemas on keskus Paadenurmes.

Sidemete hoidmiseks koduküladega toimuvad pea kõikides külades traditsioonilised külapäevad, mis toovad kodutaludesse mitme põlve inimesi ja kaasavad neid kodukandi ellu. Uuritakse ja kogutakse külade ajalugu. 

Külade arengu eestvedajaks maakonnas on Ida-Viru Külade Esindus, mis kuulub üle-eestilisse katusorganisatsiooni “Kodukant”.