Lauri Väinmaa meistrikursus klaveriõpilastele

Lauri Väinmaa

meistrikursus klaveriõpilastele

26.-31. juuli 2017

Avinurme Kultuurikeskuses


Koht: Avinurme Kultuurikeskuse saal


Osavõtumaks: 100 € (5 tundi à 45 minutit ja osalemine lõppkontserdil)


Hinnaalandus: 60 € Eesti kodanikele ja Eesti halli passi omanikele.


Toitlustamine: 3 korda päevas Avinurme Elulaadikeskuses. Kohaliku koka meistrikäega valmistatud road. Hind 10 € päev.


Ööbimine: Avinurme Gümnaasiumis hinnaga 7 € öö (2-kohalised toad) või Avinurme Elulaadikeskuses hinnaga 10 € öö (3-kohalised toad).


Harjutamine: 4 tundi päevas uutel kvaliteetsetel Yamaha YUS-3 pianiinodel. Tunnid ja lõppkontsert toimuvad uuel Estonia firma kontsertklaveril.

Lõppkontsert: 31.07 kell 18.00 Avinurme Kultuurikeskuse saalis. Kontserdil esinemine on vabatahtlik.


Osavõtjatele korraldatakse väljasõit Peipsi põhjarannikule (kuulus Kauksi rand), tutvutakse Avinurme puutöömeistrite tööga.


Registreerumine 20.juunini 2017. Alla laaditud ja täidetud registreerimislehe palume saata aadressil klaverikursus@hotmail.com. Teade kursusest osavõtjaks aktsepteerimise kohta saadetakse e-maili teel 23. juuniks 2017.


Osavõtutasu 100 (60) € ja toitlustamise tasu 60 € palume maksta hiljemalt 20. juuliks 2017 järgmisele kontole:

Konto omanik: MTÜ Pianist
Arveldusarve number
: EE65 2200 2210 6360 7407
S
WIFT/BIC: HABAEE2X

Selgitusse panna: Lauri Väinmaa klaverikursus, osavõtja nimi.

Küsimustega võib julgesti pöörduda Lauri Väinmaa poole telefonil 5060827 või e-mailil vainmaa@hotmail.comRegistreerimisleht osalejatele. Avinurme 2017


Piano mastercourse

by

Lauri Väinmaa

26 – 31 July, 2017

in Avinurme Cultural Centre


Venue: Concert Hall of Avinurme Cultural Centre

Course fee: 100 € (5 lessons per 45 minutes and final concert)

Reduced fee: 60 € for Estonian citizens and owners of the grey passport

Meals: 10 euros per day - breakfast, lunch and dinner served in the local Centre of Traditional Living

Accommodation: in the Centre of Traditional Living, 10 € per night (rooms for 3 persons)
or in the Avinurme High School, 7 € per night (rooms for 2 persons)

Practice facilities: every day up to 4 hours on new Yamaha upright pianos model YUS-3. Free of charge.

Special event: There will be a bus trip to the picturesque shore of the lake Peipsi during the course. We shall also make acquaintance with the art of local woodwork masters.

Final concert: 31.07 at 6 p.m. in the Hall of Avinurme Cultural Centre. Participation in the concert is voluntary.

Registration deadline: 20 June, 2017. Downloaded and filled application forms please send to the address klaverikursus@hotmail.com. You will be informed about acceptance to the course via e-mail by 23 June 2017.


Participation fee 100 € and catering fee 60 € should be paid by 20 July, 2017 the latest to the following account:

Account holders name: MTÜ Pianist

Account number: EE65 2200 2210 6360 7407

SWIFT/BIC: HABAEE2x

Cost of the stay will be paid on arrival in Avinurme directly to the service provider.

You can contact Lauri Väinmaa directly by phone +372 5060827 or e-mail vainmaa@hotmail.com concerning any questions about the course.Application form for students. Avinurme 2017