gay meetup gay escort praha gay gay speed dating boston ma asian gay new york escort gay chat phone gay escort gay black chat sites gay dating computer app gay social media gay dating 7875303380 grand theft auto 5 gay dating trying berlin gay dating gay gay escort and author chris the reliable caesar escort gay gay escort rich tumblr gay emo dating sites dating a gay eastern european guy gay fat dating sites gay male escort san antonio texas gay dating mexican gay escort chicago best free dating apps for gay transgender dating app gay men around me gay blacl escort boston gay pick up apps biggest gay male escort agency in london early gay male escort in boston gay dating fort myers florida uk gay dating websites nigeria gay dating websites free gay chat no sign up delhi gay dating sites wordpress coupon code generator The

Hanked 2017 kevad

Hanked 2017 kevad
Avinurme valla munitsipaalmaade mõõtmine


Ühistranspordi analüüsi pakkumiskutse

 

Avinurme Vallavalitsus kutsub Teid osalema pakkujana tulevase Mustvee valla ühistranspordi analüüsi läbiviimiseks.

Tegevus on seotud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus. Omavalitsusüksuste ühinemisega seotud uuringud ja analüüsid“ projektiga „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused“.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 20. märts 2017. Pakkumine saata e-postiga kontaktisikule.

Lähteülesanne on lisatud pakkumiskutsele.Pakkumise kontaktisik:

Katrin Rajamäe

Ühinemiskoordinaator

Avinurme Vallavalitsus

Tel: 513 8333

E-post: katrin@jaek.ee

Mustvee valla ühistranspordi analüüsi lähteülesanne


Hetkeolukorra lühitutvustus:

Avinurme, Lohusuu, Kasepää, Saare vald ja Mustvee linn sõlmisid 21. detsembril 2016. a ühinemislepingu, mille kohaselt teostatakse ühinemise ettevalmistusperioodil ühistranspordi kaardistus ja analüüs. Lähtuvalt analüüsi tulemustest kavandatakse muudatused ühistranspordi korraldamises.

Hetkel kuuluvad Avinurme ja Lohusuu vald Ida-Virumaa koosseisu ning Kasepää ja Saare vald ning Mustvee linn Jõgevamaa koosseisu. Pärast ühinemist kuuluvad kõik viis omavalitsust Jõgevamaa koosseisu. Ühendvalla keskuseks saab Mustvee linn ja nimeks „Mustvee vald“. Lisaks antakse piiride muutmise menetluse käigus ühinenud omavalitsuse koosseisu Võtikvere küla Torma vallast.

Hetkel ei ole ühinevate valdade mitmest piirkonnast võimalik ühistranspordiga Mustveesse saada (nt Kääpa, Voore). Piirkonda läbib Jõhvi- Tartu–Valga maantee, kus sõidab mitmeid kaugliine, kuid probleemiks on peatuste vähesus ühinevates omavalitsustes (v.a Mustvee linn).

Lisaks haldusreformile on käimas riigireform, mille käigus kaovad ära maavalitsused ning mitmed ülesanded antakse omavalitsustele, sh maakondliku ühistranspordi korraldamine.Eesmärk:

Koostatava töö eesmärgiks on saada sisend muudatuste tegemiseks olemasolevas liinivõrgus. Analüüs peab andma ülevaate elanike liikumisvajadustest ning pakkuma lahendusi ja soovitusi muudatusteks liinivõrgus. Ühinemislepingu kohaselt tuleb võimaldada transpordiühendused piirkondadest teenuskeskustesse ja valla halduskeskusesse Mustveesse.Töö teostamise aeg:

Töö teostamise aeg on mai - oktoober 2017. Töö peab olema valmis 1. novembriks 2017. a.Töö sisu:

  • Olemasoleva liinivõrgu analüüs, sh õpilasliinid, maakonnaliinid ja kaugliinid (viie omavalitsuse territooriumile jäävad peatused).

  • Andmete kogumine elanike liikumisvajaduste kohta.

  • Soovitused liinivõrgu muudatuste kohta lähtuvalt liikumisvajadustest ja ühinemislepingust.

Töö läbiviimise täpsem metoodika tuleb kirjeldada pakkumises.

I really enjoyed reading of best hosting web articles, because they explain those complex things in really simple terms. This is the fact, that there are exellent best website hosting available, but they are hard to find at first place. Araweb.co.uk is great source for the best website hosting to learn I dicovered simple and cheap UK web hosting offers because I understand now best web hosting website much better and clear system for publications, which are really important for me. Finally, which web hosting UK exites me every day. Take my words for this! Kui kümmekond aastat tagasi valmistatud kodulehed ei ole enam korraliku väljanägemisega, siis tasub tellida uuemat sorti veebilehe valmistamine, mille haldamine on kordades lihtsam ja mida saab ka piltidega täiendada. Samavõrd tähtis on ka et veebilehekülje optimeerimine sisaldub juba kodulehe valmistamise projektis ja kodulehe otsingutele optimeerimiseks on vaja ainult pisut otsingumootorite jaoks sisu kirjutada ning kodulehe tegemisel on juba kõik raamistik sedavõrd hästi ära optimeeritud, et tervikliku veebilehe tegemine läheb väga kiiresti. Kodulehe tegemine tasub tellida aara.ee disainibüroost.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme