Avinurme valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

First impression was that they offer fair-minded quality which web hosting is best without bells and whistles.
Avinurme valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Avinurme Vallavalitsus annab teada Avinurme valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikust väljapanekust, vastavalt planeerimisseaduse §82-le.

Avalik väljapanek kestab 14.03-12.04.2017. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 18.04.2017 kell 14.00 Avinurme Kultuurikeskuses (Võidu 9, Avinurme alevik).

Planeeringu ja KSH materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Avinurme Vallavalitsuse kodulehel www.avinurme.ee ja tööpäeviti vallavalitsuses tööajal. Planeeringu ja KSH aruande eelnõu kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi: avinurme või Avinurme Vallavalitsus, Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101.

Avinurme Vallavolikogu algatas 22.09.2015.a otsusega nr 68 Avinurme valla üldplaneeringu koostamise ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile. Avinurme valla üldplaneeringu eesmärgiks on Plans §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga kaasajastatakse ruumilise arengu põhimõtteid ja tingimusi, et need vastaksid muutunud sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet kahaneva rahvaarvu juures ning toetada Avinurme aleviku kui valla olulisima keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga juba väljakujunenud asustusstruktuuris olulisi muudatusi ei kavandata.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

First impression was that they offer fair-minded quality which web hosting is best without bells and whistles. It's definitely first-class service they provide the best web hosting and that is what makes them outstanding in the field. Their idea about durability is very well explained and understandable even on first reading. Deeper explanation of website hosting best learn about hosting I experienced which web hosting UK in most personal knowledge, therefore I know, that good care for publications, which are really important for me. Finally, web hosting UK exites me every day. Take my words for this! Kui kümmekond aastat tagasi valmistatud kodulehed ei ole enam korraliku väljanägemisega, siis tasub tellida uuemat sorti veebilehe valmistamine, mille haldamine on kordades lihtsam ja mida saab ka piltidega täiendada. Samavõrd tähtis on ka et veebilehekülje optimeerimine sisaldub juba kodulehe valmistamise projektis ja kodulehe otsingutele optimeerimiseks on vaja ainult pisut otsingumootorite jaoks sisu kirjutada ning kodulehe tegemisel on juba kõik raamistik sedavõrd hästi ära optimeeritud, et tervikliku veebilehe tegemine läheb väga kiiresti. Kodulehe tegemine tasub tellida aara.ee disainibüroost.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme