Avinurme aleviku jalgtee omanikujärelvalve hange
Kutse osalemiseks
Lisa 2_pakkumuse esildis
Lisa I _pakkuja kinnitused