Valla aukodanik ja tänukirjad

Valla aukodanik ja tänukirjad

Vallavolikogu palub hiljemalt 31.jaanuariks k.a. esitada kandidaate


VALLA AUKODANIKU NIMETUSE ANDMISEKS


Valla aukodaniku nimetus antakse inimesele, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule või vallaelanike heaolule või kes on sündinud, elanud või elab hetkel Avinurme vallas ja on saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi omavalitsuse, kultuuri, hariduse, majanduse jm edendamisel.


Taotlus, milles on aukodaniku kandidaadi ees-ja perekonnanimi ning lühikirjeldus esitatud isiku teenetest, esitatakse kirjalikult vallavolikogule


VALLA TÄNUKIRJA ANDMISEKS

Valla tänukirjaga autasustatakse


1) vallaelanikke, kes on oma töös saavutanud valla või maakonna tasandil silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult ja pikka aega täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi vallas oma ala spetsialistide hulgas – nende inimeste juubelitähtpäevade või ametist lahkumise puhul;
2) vallas asuvaid ühinguid, organisatsioone, seltse ja muid mittetulunduslikke ühendusi – nende tegevuse eest valla elanikkonna ühistegevuse arendamisel või nende juubelitähtpäevade puhul;
3) üksikisikuid, juriidilisi isikuid, mittetulunduslikke ühendusi ja teisi organisatsioone ning asutusi ühekordse silmapaistva saavutuse eest.

4) valla hallatavate asutuste juhtidele – nende tegevuse juubelitähtpäevade puhul.

Essential idea would be find which web hosting is best and figure out are they best performing in terms of reliability. It's definitely first-class service they provide top web hosting and that is what makes them outstanding in the field. Araweb.co.uk is great source for web hosting top at My friend told he is satisfied with araweb.co.uk and they are praiseworthy sure bet, I believe that website hosting best proves results in short time for long time benefits. Take endurance and business class I do not mind having more info about best hosting website but this article site is definitely great find. Kui kümmekond aastat tagasi valmistatud kodulehed ei ole enam korraliku väljanägemisega, siis tasub tellida uuemat sorti veebilehe valmistamine, mille haldamine on kordades lihtsam ja mida saab ka piltidega täiendada. Samavõrd tähtis on ka et veebilehekülje optimeerimine sisaldub juba kodulehe valmistamise projektis ja kodulehe otsingutele optimeerimiseks on vaja ainult pisut otsingumootorite jaoks sisu kirjutada ning kodulehe tegemisel on juba kõik raamistik sedavõrd hästi ära optimeeritud, et tervikliku veebilehe tegemine läheb väga kiiresti. Kodulehe tegemine tasub tellida aara.ee disainibüroost.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme