Avinurme alevik Võidu L6 ja lähiala detailplaneering
Võidu tn L6 detailplaneeringu algatamine ning lähtülesande kinnitamine
Maanteeameti lähteseisukohad 13.03.2015
Emajõe Veevärk ühendamistingimused
Elektrilevi tehnilised tingimused 23.02.2017
Võidu L6 detailplaneeringu vastuvõtmine.
Maanteeameti kooskõlastus 16.02.2017
Muinsuskaitseameti kooskõlastamine 23.02.2015
Elektrilevi kooskõlastus 16.03.2017
Võidu L6_POHIJOONIS_27.04
Võidu L6_SISUKORD
Võidu L6_TUGIPLAAN