Korraldatud jäätmeveo hankest

Korraldatud jäätmeveo hankest

Lugupeetud Tabivere, Torma, Alatskivi, Vara, Avinurme, Jõgeva, Palamuse ja Saare valla ning Mustvee ja Kallaste linna elanik ja ettevõtja

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus viidi läbi korraldatud jäätmeveo hange eesmärgiga leida kuni 30.09.2021 Tabivere, Torma, Alatskivi, Vara, Avinurme, Jõgeva, Palamuse ja Saare vallale ning Mustvee ja Kallaste linnale segaolmejäätmete vedaja. Hanke võitis Ragn-Sells AS, kes tegi soodsaima pakkumise.
Vedaja saadab kõikidele registrisolevatele jäätmevaldajatele, v.a. pikaajalise vabastusega kinnistute omanikele, vähemalt kuu enne uue korraldatud jäätmeveo perioodi algust-korraldatud jäätmeveo (edaspidi KOJV) paketi (infokiri, lepingu/lisa, hinnakiri ja graafik). Ühismahutajate kasutajate puhul saadetakse KOJV pakett ainult esindajale. Korraldatud jäätmeveo kliendi infopäev toimub Torma ja Tabivere vallas ning Kallaste linnas septembrikuus. Täpsemast ajast ja asukohast teavitatakse täiendavalt valla või linna kodulehel.
Palume pikaajalistel vabastatutel ning ühismahuti kasutajatel võtta ühendust kohaliku omavalitsusega, et uueks veoperioodiks taotleda vabastust ning ühismahuti kasutamist.

Teenustasud ühekordse jäätmeveo eest mahuti 1m3 kohta on 8,05 € ilma käibemaksuta ja 1 m3 hind 9,66 € koos käibemaksuga.


Lugupidamisega,

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus

However I found out, that most reliable are those providers which do not advertise much. See what is the best web hosting and discover best companies. It's definitely first-class service they provide which is the best web hosting and that is what makes them outstanding in the field. They explained it in plain English with simple analogies, it makes web hosting best on UK company araweb.co.uk therefore I use allways their services when I need top web hosting absolute quality after reading this article, I know much better best website hosting and may suggest ideas about best hosting website even to my friends. Tänapäeval on soovitav tellida alati sellise kodulehe valmistamine, mis on korraliku sisuhaldussüsteemiga ja mida saab ka peale algse veebilehe valmistusprojekti lõppu paindlikult edasi hallata. Vaata kuidas on kodulehe valmistamine lahendatud http://www.aara.ee/Kodulehe_valmistamine artiklis kirjeldatud moel. Sealsamas on ka veebilehe sisu optimeerimiseks lahendus, vaata kodulehe otsingute jaoks optimeerimise lehte http://www.aara.ee/Otsingumootori_optimeerimine mis selgitab veebilehe optimeerimise kohta põhilise info, et kodulehe tegemine aara.ee poolt sujuks ladusalt ja veebilehe tegemise projekti tulemuseks oleks terviklik ja nii disaini kui ka sisu poolest hästi töötav ja efektiivne koduleht.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme