Hajaasustuse programm 2016
Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine 2016
PROGRAMMDOKUMENT_ 2016
TINGIMUSED TAOTLEMISEKS
FINANTSEERIMISLEPING
Taotlusvorm
Projekti-eelarve
Lisainfo-veesuesteemi-valdkonna-tegevuste-kohta
Lisainfo-kanalisatsioonisuesteemi-valdkonna-tegevuste-kohta
Lisainfo-juurdepaeaesuteede-valdkonna-tegevuste-kohta
Lisainfo-autonoomsete-elektrisuesteemide-valdkonna-tegevuste-kohta
Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine
Garantiikiri 2016 aasta hajaasustusele
2016 aasta hajaasustuse programmi taotluse rahuldamine
Toetuse aruande kinnitamine_T. Pihlak
Hajaasustuse programmi lõpetamine_M.Roosvalt
K. Zilinski_ hajaasustuse aruande kinnitamine
A. Kiik_hajaasustuse aruande kinnitamine