Maareform, teed ja tänavad
Jõepõlve jagamise korraldus
Suur-Allekere jagamine
Korraldus Kaunissaare
Korraldus Indriku
Korraldus Tooma
Korraldus Lille
Tamme kinnistu jagamine
Kaasiku-Nõmme kinnistu jagamine
Laane kinnistu jagamine
Hallika jagamise korraldus
Linamaa jagamise korraldus
Hanke korraldamine Avinurme valla kruusateede rekonstrueerimiseks
Hanke korraldamine Avinurme valla teede pindamiseks
2016 Kruusateede hanke tulemuse kinnitamine
2016 Pindamise hanke tulemuse kinnitamine
Tiigi nõusoleku andmine maa riigile andmiseks
Korraldus _Aasa põik
Korraldus _Ülejõe tänav
Korraldus _Ülejõe põik
Korraldus _Viinajõe
Korraldus _Veetorni
Korraldus _Valgelepa
Korraldus _Sepa
Korraldus _Põllu põik
Korraldus _Nurme tänav
Korraldus _Niidu
Korraldus _Männiku
Korraldus _Metsanurme tänav
Korraldus _Metsa
Korraldus _Metsa põik
Korraldus _Masti
Korraldus _Lepa
Korraldus _Kase
Korraldus _Jõe
Korraldus _Estakaadi
Korraldus _Avi
Korraldus _Aasa
Korraldus _Metsakaja
Korraldus_Põllu
Korraldus_Jaama tee
Korraldus_Kaevussaare tee
Korraldus_Kõveriku-Alekere tee
Korraldus_Muru tee
Korraldus _Kirikmäe
Korraldus _Pärniku 4
Korraldus _Pärniku 7
Korraldus _Pärniku 9
Nõusoleku andmine Kopramaa ja Kirsimetsa
Nõusoleku andmine Jospra, Hundisilla, Ojaääre
Nõusoleku andmine Augu, Võpsiku, Tamme
Nõusoleku andmine Kellase, Tillivälja..
Ilvese katastriüksuse 0068 jagamise korraldus
Ilvese katastriüksuse 0067 jagamise korraldus
Pärna katastriüksuse jagamise korraldus
Nõusoleku andmine Saviserva, Puulao riigi omandisse jätmiseks
Vadi lauda kinnistu jagamine
Palgimetsa kinnistu jagamine
Nõusoleku andmine RMK taotluse alusel maade riigi omandisse jätmiseks
Prügimetsa kinnistu jagamine
Kopli kinnistu jagamise nõusolek