Politsei

Politsei
Avinurme valda teenindab piirkonnapolitseinik Triin Mägi

Avinurme Vallavalitsuses iga kuu esimesel esmaspäeval kell 9:00-10:00

Tel. 33 72 143
E-post. triin.magi@politsei.ee  

Iisaku Konstaablijaoskond asub Iisaku alevikus, Vilkuri tn. 1

Tule abipolitseinikuks

Kas sind huvitab oma piirkonnas korra tagamine ja sealne turvalisus? Kui Sul on nägemus politseitööst ja soov osaleda põhitöö kõrvalt kodukandi turvalisemaks muutmise nimel, siis tule abipolitseinikuks.


Abipolitseinikuna liitumisel saad hea ettevalmistuse politseinikuks õppima asumiseks, sealjuures koolitused seadusandlusest ja erivahendite kasutamisest. Ootame Sinult ausameelsust ja konfidentsiaalsust, hoolt ja huvi ühiskonnas toimuva vastu, suutlikkust töötada meeskonnana, julgust ja head füüsilist ettevalmistust.


Abipolitseinik peab isikuomaduste poolest olema võimeline täitma abipolitseinikule pandud ülesandeid ning vastama järgmistele üldnõuetele:

  • olema lojaalne Eesti Vabariigile, aus ja seaduskuulekas;

  • võimeline töötama stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskab teha meeskonnatööd;

  • kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, suudab iseseisvalt langetada otsuseid oma pädevuse piires ning on võimeline ette nägema oma otsuse tagajärgi ning vastutama nende eest;

  • hea analüüsi- ja sünteesivõimega, oskab eristada olulist ebaolulisest ning suudab lahendada probleeme;

  • hea suhtlemisoskusega.

Abipolitseinik peab kehalise ettevalmistuse poolest olema võimeline täitma abipolitseinikule pandud ülesandeid.

Abipolitseinike füüsiliste katsete normatiivid on:

  • 3000 m jooks – 25.00 minutit;

  • 500 m ujumine – 16.00 minutit;

  • 6000 m sõudmine sõudeergomeetril – 34.00 minutit.

Abipolitseinik peab täitma ühe füüsilise katse normatiivi omal vabal valikul.


Lähemalt abipolitseiniku kutsesobivuse nõuetega saab tutvuda järgneval aadressil:

www.abipolitseinik.ee.


Kui arvad, et just Sina oled see õige ning vastad tingimustele, anna mulle endast teada e-maili teel triin.magi@politsei.ee või telefonil 337 2143. Eelpool nimetatud kontakte võid kasutada ka siis kui on tekkinud küsimusi.

Ohutuma homse nimel!


Triin Mägi

piirkonnapolitseinik

Politsei tuletab meelde helkuri vajalikkust

Taaskord on märkamatult saabunud sügis ja pime aeg. Paljud inimesed ei ole veel kevadel riietelt eemaldatud helkurit jõudnud tagasi panna, kuid nüüd on selleks viimane aeg.

Ma arvan, et Eestis pole kedagi, kes ei teaks, mis on helkur. Kuid kahjuks on neid, kes ei tea täpselt, miks on helkur kasulik.

Inimene, kel pole helkurit, muutub pimedas autojuhile märgatavaks alles 30 meetri kauguselt. Sõiduauto peatumisteekond on 90 km/h kiirusega liikudes ligikaudu 60 meetrit, seega ei suuda sõiduautojuht ootamatult nähtavale ilmunud jalakäijale otsasõitu vältida. Samas inimene, kellel on helkur, on sõidukijuhile nähtav ligikaudu 130 meetri kauguselt ja seetõttu on autojuhil piisavalt aega reageerida ja inimesest ohutult mööduda või vajaduse korral peatuda.

Pimedal ajal liigeldes tuleks kindlasti kasutada märgatavust tagavat varustust, olgu selleks siis helkur, ohutusvest, pealamp või taskulamp. Kui juhtub, et olete helkuri kaotanud, siis võib kasutada isegi mobiiltelefoni helendavat ekraani. Peaasi, et oleksite nähtav.

Helkur tuleb kinnitada riietele nii, et see oleks nähtav võimalikult mitmest suunast. Rippuv helkur kinnitatakse haaknõelaga riiete külge nii, et see jääb põlve kõrgusele, keha sõidutee poolsele küljele. Kõige turvalisem on kasutada kahte helkurit korraga, üks paremal ja teine vasakul küljel. Võimalusel võiks õmmelda riiete külge helkurpaelad, mis välistaks selle olukorra, kus helkur on koju ununenud või kaotsi läinud.

Lisaks helkuri kandmisele peab jalakäija liikuma asulavälisel teel vasakpoolsel teeserval. Vastu sõitva auto lähenedes ei tohi vaadata sõiduauto esituledesse, see pimestab ega oma mingit positiivset efekti. Eriti ohtlik on jalakäija jaoks aeg kui silmad harjuvad uuesti pimedaga. Seega sõiduki esitulesid nähes ärge jääge neid vaatama, pöörake pilk tuledest veidi allapoole.

 

Hea lugeja! Sind oodatakse koju! Kanna helkurit!

Politsei hädaabinumbri 110 asendamine hädaabinumbriga 112

Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112. Alates 11. veebruarist 2015.a. saab ühelt hädaabinumbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja nüüd ka politseid.

Ühe hädaabinumbri 112 elanikonnale kinnistamiseks palume lõpetada hädaabinumbri 110 kuvamise infokandjatel.

Palume siis teie kõigi abi, kelle veebides jms. materjalides on kuvatud hädaabinumbreid - palun asendada politsei hädaabiumber 110 infoga:

Eestis on üks hädaabinumber 112 kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.

Samuti palume järk-järgult ka paberkandjatel väljaantavates infomaterjalides mitte enam kuvada politsei hädaabinumbrit 110 ning asendada samasisuliselt: Hädaabinumber 112 - kiirabi, pääste, politsei.

Avalikkuse teavitamine ühest hädaabinumbrist 112 kestab erineva intensiivsusega terve 2015. aasta. Üleminekuperioodil suunatakse numbrile 110 helistajad numbrile 112 ning keegi ei jää abita. Number 110 kaob kasutusest peale pikemat üleminekuperioodi, kui selle kasutus on  jõudnud miinimumini.

Jalgrattur, ole hoolas! 

Taas on saabumas jalgrattahooaeg ja seoses sellega ilmuvad tänavatele ja teedele jalgrattad ning mopeedid.Jalgratas on sõiduvahendina muutumas üha populaarsemaks liikluses ja jalgrattureid on teedel näha sagedamini kui varem.

Kahjuks ei saa aga kindlalt väita, et kõik lapsed ja täiskasvanud oskavad tänapäevastes liiklustingimustes kõiki ohtusid hinnata. Vähene sõiduoskus ja teadmised võivad tekitada liiklusohtliku olukorra nii endale kui ka teistele kaasliiklejatele. Seepärast peavad lapsedja täiskasvanud teadma liikluses kehtivaid reegleid ningomandama vajalikud sõiduoskused. 
 

Tuletame meelde, mida oleks vaja teada ennem kui jalgratas või mopeed talvekorterist välja tuua. Teatud seltskondadel on kujunenud aastatega arusaam, et jalgrattaga  võib sõita alkoholijoobes, pannes sellega sõiduteel ohtu nii ennast kui ka teisi liiklejaid. Jalgratas on samuti liiklusvahend ja kui sellega soovitakse liikluses osaleda, siis see on lubatud ainult kaines oleks. Samuti on väga oluline ka jalgratta tehnilistele nõuetele vastavus: jalgrattal peavad olema töökorras pidur ja signaalkell, vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane helkur, pimedal ajal või halva nähtavuse korral sõites ees valge ja taga punane tuli. 

Oluline on ka see, et kuna suvekuudel pannakse toime kõige rohkem jalgrattavargusi,siis tuleks jalgratas alati korralikult lukustada ja seda ka juhul, kui lahkute vaid paariks minutiks. Jalgratas peaks olema lukustatud ka hoiupaigas, sellega on vargal tegutsemine raskendatud ja suurem tõenäosus, et ta loobub vargusest. Elu on näidanud,et ainult vähesed jalgratturid omavad jalgrattalukke ning tühine osa lukustab oma jalgratta.Vargal kulub vaid sekund lukustamata ratta sadulasse istumiseks ja võõra varaga lahkumiseks.Olles langenud jalgrattavarguse ohvriks, anna sellest kindlasti politseile teada. Varaste väljaselgitamiseks on tarvis iga infokildu ja tõendit. Lisaks kui teatad rattavargusest, saab politsei sulle sõiduvahendi kohe tagastada, kui see vargalt tagasi on saadud. 

Alla 16-aastased lapsed peavad teel jalgrattaga ja pisimopeediga sõites kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit. Kiivrit peavad kandma nii juht kui ka sõitja. Noorte seas ei ole jalgrattakiivri kandmine moes. Lapsevanemad peaksid olema tähelepanelikumad olema ja kontrollima, kas nende laps kasutab jalgrattakiivrit ning vajaduse korral selgitama ka selle tähtsust. 

Väga oluline on ka meenutada, kuidas võib jalgrattur ületada ülekäigurada. Ülekäigurajal võib sõidutee ületada jalgrattaga sõites, kuid reguleerimata ülekäigurajal sõites teed ületaval jalgratturil ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust. Kõnniteel tohib jalgrattaga sõita üksnes alla 13-aastane jalgrattur ja tema kuni kaks saatjat ning väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur. Samuti võib seal sõita siis, kui sõiduteel sõitmine on tee seisukorra tõttu oluliselt raskendatud. 

Iseseisvalt võib jalgratast sõiduteel juhtida vähemalt 10-aastane laps, kellel on jalgratturi juhiluba kaasas. Lapsevanema järelevalve all võib rattaga liigelda vähemalt 8-aastane laps. Sel juhul ei ole lapsel juhiluba nõutav. 

Turvalist
jalgrattahooaega!
   

Kaidi Kinks
vanemkomissarpiirkonnapolitseinik
Jõhvi-Iisaku konstaablijaoskond
Möödunud aasta õiguskorra ülevaade Avinurme vallas

Kuriteod

Võrreldes 2013. aastaga on kuritegevus Avinurme vallas langenud 62%. Alaealiste poolt pandi eelmisel aastal toime kaks kehalist väärkohtlemist. Varavastaseid kuritegusid registreeriti viis, mis on kaheksa võrra vähem kui 2013. aastal. Lisaks registreeriti vähem liikluskuritegusid (mootorsõiduki joobes juhtimine).
 
 201220132014+/-%-des
Varavastased10135-8 -62,0%
Isikuvastased2220 0%
Avaliku rahu vastased253-2 -40%
Liikluskuriteod2522 40%

Kogukonnas on põhiliseks probleemiks varavastased ja avaliku rahu vastased kuriteod. Kõige enam on varavastastest kuritegudest registreeritud vargusi, mida on kaheksa võrra vähem võrreldes 2013. aastaga. Enamlevinud varguse liik oli kütusevargus sõidukitest. Varavastased kuriteod on olulised turvalisuse näitajad ja politsei teeb igapäevaselt tööd selles suunas, et tõsta elanikkonna turvalisust oma kodukohas. Tehakse ennetustööd, et informeerida elanikkonda võimalikest riskidest ja selgitada, kuidas on võimalik oma vara kaitsta. Samuti pööratakse tähelepanu sellele, et ükski toimepandud õigusrikkumine ei tohi jääda märkamata. Väga oluline on ka see, et inimesed ise pööraksid tähelepanu sellele, et kõikidest õigusrikkumistest teavitataks politseid. Turvalisus on aga meie kõigi teha ja inimesed saavad ka ise panustada oma vara kaitsmisesse. Iga põlev latern või paigaldatud signalisatsioon võib päästa vara varga käest.  

Väärteod

Väärtegude puhul on toimunud 2014. aastal väike tõus - 7,9%. Eelmisel aastal vormistati 114 väärtegu, 2013. aastal oli see number 105. Liiklusseaduse rikkumisi oli kõige enam, neid oli 88, millest 41 olid kiiruseületamised. Lisaks registreeriti kaheksa väärtegu seoses alkoholijoobes sõiduki juhtimisega. Üheksa väärtegu olid toime pandud alaealiste poolt. 
 
 201220132014+/-%-des
Liiklusseadus100778811 12,5%
Tubakaseadus3297 77,8%
Karistusseadustik141410-4 -40,0%
Liikluskindlustuse seadus378112,5%
Alkoholiseadus1053-2 -66,7%
Teeseadus0330 0,0%

Avinurme vallas on põhilised rikkumised seotud kiiruseületamistega asulas, liiklusmärkide eiramise, valesti parkimise ja turvavöö mittekasutamisega. Suureks probleemiks on kergliiklustee puudumine, mille tõttu on jalakäijad või jalgratturid sunnitud kõndima maantee ääres. Jätkuvalt on probleemiks alkoholijoobes sõidukijuhtimine ja juhtimisõiguseta juhid. Kahjuks on piirkonna üks murelaps ka avaliku rahu häirimine ja seda juhtub tihti just korteris toimuvate pidude ajal, mis toimuvad nädalavahetustel ja palgapäevadel. Üldkokkuvõttes võib öelda, et Avinurme vallas on turvaline elukeskkond ja seda ennekõike just tänu tublidele naabrivalvesektori inimestele, kes väga palju panustavad kodukoha turvalisusse. Kui Avinurme vallas elab inimesi, kes samuti sooviksid osaleda oma kodukoha turvalisuse tõstmises, siis on võimalik ühineda abipolitseinike ridadega. Abipolitseinik on Eestis kehtiva abipolitseinike seaduse järgi inimene, kes ei kuulu politsei koosseisu, kuid kes vabatahtlikult osaleb politsei tegevuses. Kahjuks praegu veel Avinurme vallas ühtegi tegutsevat abipolitseinikku pole, kuid loodame seda muuta.  

Kaidi Kinks
Jõhvi-Iisaku konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinik
My search for truly magnificent provider has been going on for a very long time, finally I found best web hosting and would like to share it with you. We found out that company capable of which is the best web hosting is worth of mentioning and therefore we publish link here. Therefore I included about which web hosting is best discover click for web hosting it is about which web hosting UK and reliable services, which guarantee 100% of systems after reading this article, I know much better web hosting in the UK and may suggest ideas about UK web hosting even to my friends. Hea ja efektiivse kodulehe valmistamist saab tellida aara.ee disainibüroo käest ja siis on täiesti kindel, et korraliku kodulehe valmistamine läheb korda ja nii saab juurde tellida ka kodulehe optimeerimist otsingumootorite jaoks, kusjuures otsingutele optimeeritud kodulehe tegemine on juba hinnas sees. Kui plaanis on hea ja töötava veebilehe tegemine, siis tasub kodulehe tegijate käest tellida kohe tootekataloogiga kodulehe tegemine, et saaks ka tooteid ja kaupu üles laadida.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme