gay meetup los angeles gay asian dating websites for gays gay connect gay popular dating apps for iphone gay dating app android gay dating gay escort condom to bareback gay dating for twinks gay cross ages dating gay bareback lebanon escort gay dating app for pc most popular gay dating apps by country chicago gay gay profile gay teen dating advice hawaii gay dating apps trans full-service-bl-yaoi-gay-game-dating-sim-visual-no full download gay dating escort gay houston gay anime bears dating list of free dating site in the world gay games app dating 20 4th man out gay dating apps gay dating app for chuubs international gay chat tips for gay dating online gay dating app addiction gay dating telecharger logiciel espion clavier gratuit como localizar un celular blackberry 8520 controllare il pc a distanza con iphone
Haldusreformi info

Viis Peipsi piirkonna omavalitsust jõudsid ühinemislepingu osas üksmeelele

PRESSITEADE

3.10.2016

Avinurme, Kasepää, Lohusuu, Saare valla ning Mustvee linna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon kiitis 29. septembri koosolekul heaks ühinemislepingu projekti ning suunas selle volikogudesse esimesele lugemisele.

Suve algusest on Peipsi piirkonna omavalitsused pidanud aktiivselt läbirääkimisi – toimunud on mitmeid juhtkomisjoni ning valdkondlike töörühmade koosolekuid. Läbi on arutatud kõik olulisemad küsimused ning saavutatud kokkulepped, kuidas ühinenud omavalitsuses koos toimima hakata. Neljapäeval toimunud juhtkomisjoni koosolekul kinnitati ühinemislepingu tekst, investeeringute kava ja üleminekuperioodi ajakava. Nüüd oodatakse oktoobrikuu volikogude esmast heakskiitu lepingule. Pärast seda suunatakse ühinemisleping avalikule väljapanekule kolmeks nädalaks, kus kõigil on võimalik teha ettepanekud lepingu sisu osas. Koosolekul lepiti kokku, et novembri alguses antakse välja viie omavalitsuse ühine ajaleht, kus avaldatakse ka ühinemislepingu tekst. Eriväljaanne läheb kõikidesse aktiivsetesse postkastidesse.

29. septembri koosolekul osalesid ka Torma vallavanem ja Torma valla külade esindajad, arutati külade üleandmisega seotud juriidilisi küsimusi. Juhtkomisjoni liikmed leppisid kokku, et kui Torma valla külade poolt tuleb ametlik algatus külade üleandmiseks, siis on Peipsi piirkonna omavalitsused valmis külasid vastu võtma.

Lõpliku otsuse ühinemise kohta teevad volikogud detsembrikuus. Selleks on plaanis korraldada ühine volikogude istung, kus otsus tehakse samaaegselt kõikide omavalitsuste poolt.

Katrin Rajamäe

Ühinemise koordinaator

 9.08 hariduse töörühm, protokoll
9.08 kultuuri ja spordi töörühm, kokkuvõte
Haridusvaldkonna lepingu punktid, 9.08.16
Sotsiaalvaldkonna lepingupunktid, 7.09
Majandusvaldkonna lepingupunktid, 7.09
Kultuurivaldkonna lepingupunktid, 7.09
Haridusvaldkonna lepingupunktid, 7.09
7.09.16 Peipsi juhtkomisjoni protokoll
5.07.16 Peipsi protokoll, lõplik
2.08.16 Peipsi juhtkomisjoni protokoll
Juhtkomisjonide töö
2.08.2016 Peipsi juhtkomisjoni protokoll
5.07.2016 Peipsi juhtkomisjoni protokoll
Haridusvaldkonna lepingu punktid, 9.08.2016
9.08.2016 Kultuuri ja spordi töörühma protokoll
9.08 .2016 Hariduse töörühma protokoll
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine, jätkamine
Iisaku VV otsus 97-22.10.2015 ühinemisettepaneku tegemine
Konsultatisoonidega nõustumine
Mustvee LV pöördumine
Vastus Mustvee volikogu ettepanekule
Vastus Palamuse, Tabivere ja Saare ettepanekule
Torma vallavolikogu otsus
Torma ettepanekuga nõustumine
Avinurme Vallavolikogu ettepanek
Mustvee volikogu otsus
Saare Vallavolikogu otsus
Kasepää vallavolikogu otsus
Tudulinna vallavolikogu otsus
Lohusuu VV vastus Torma ettepanekule
Lohusuu VV vastus Avinurme ettepanekule
Lohusuu VV vastus Mustvee ettepanekule
Haldusreformi komisjoni moodustamine
Laekvere Vallavolikogu otsus
Põhja-Tartumaa haldusreformi komisjoni esindajate nimetamine