Jäätmekäitlus, heakord ja keskkonnakaitse
Korraldatud jäätmekäitlusest vabastamine
Korraldatud jäätmekäitlusest vabastamine
Volituse andmine MTü Ida-Eesti JHK
Korraldatud jäätmekäitlusest vabastamine_2016
Heakorratööde teostaja leidmise hange
Heakorratööde hanke tulemuse kinnitamine
Korraldatud jäätmekäitlusest vabastamine_Nurme 1
Korraldatud jäätmekäitlusest vabastamine