Projekteerimine ja ehitamine
Ehitusloa väljastamine tööstushoone laiendamiseks
Puurkaevude asukoha kooskõlastamine
Ehitusalaste lubade väljastamine
Projekteerimistingimuste väljastamine
Hajaasustusprogrammi ehitisteatiste registreerimine EHR-is
Avinurme jalgratta- ja jalgteele ehitusloa väljastamine
projekteerimistingimused Avijõe Seltsile
Ehitusloa väljastamine
Kergliiklustee tehnilise tööprojekti ekspertiisi teostamisest
Kaeveloa väljastamine
Parima betoonipakkuja valimine
Ehitusloa väljastamine
Projekteerimistingimused Avinurme STK
Projekteerimistingimuste MTÜ-le JustMind
Spordihoone viimistlustööde tulemuse kinnitamine
kasutuslubade väljastamine