Hajaasustuse programm 2015
MInistri 20.02.2015.a.kk nr 1-3_46
Ida-Viru Maavalitsuse teade
Selgitav informatsioon
Hajaasustusprogrammi 2015 programmdokument
Hindamiskomisjoni moodustamine
Valla garantii osalemiseks hajaasustuse programmis
Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine
Ministri 18. 03 2014. a KK nr 1-4_57 muutmine
Puurkaevude asukoha kooskõlastamine