Hajaasustuse programm 2015 aastal
2015. a programmi dokument
Selgitav informatsioon
Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine, valdkondade prioriteedid
Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine