Konkurss Avinurme Lasteaed Naerulind direktori valimiseks

Konkurss Avinurme Lasteaed Naerulind direktori valimiseks
Avinurme Vallavalitsus kuulutab välja uue konkursi Avinurme Lasteaed Naerulind (Põllu tn 1 Avinurme Ida-Virumaa) direktori valimiseks.

Töö kirjeldus:

lasteaia juhtimine, majandustegevuse koordineerimine, õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude lasteaias läbiviidavate tegevuste, lasteaia üldseisundi ning arengu ning rahaliste vahendite õigupärase ja otstarbeka kasutamise eest vastutamine.

Nõudmise kandidaadile:

kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;

esinemisjulgus ja läbirääkimisoskus, hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus;

teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest;

eesti ja ühe võõrkeele oskus (suhtlustasandil);

arvuti kasutamise oskus:

Kandidaadil tuleb esitada:

kirjalik avaldus, elulookirjeldus (sh töö- ja teenistuskäik);
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks

Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg:

kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb saata või esitada hiljemalt 6. oktoober 2014 kella 17.00-ks Avinurme Vallavalitsuse kantseleisse (Võidu 9, Avinurme, Ida-Virumaa 42101) või saata digitaalselt allkirjastatult meilile avinurme
While searching for in depth information about best web hosting and did not find it anywhere, finally I saw one remarkable page, which had great articles We found out that company capable of best website hosting is worth of mentioning and therefore we publish link here. It is definitely knowledgeable company, which makes choice extremely lucrative web hosting provider for website click here for UK area best web hosting it's recognized brand with satisfying hosting web service always rigorously seeking right top service mostly for long time use. I used web hosting companies for myself and suggest also for you. Hea ja efektiivse kodulehe valmistamist saab tellida aara.ee disainibüroo käest ja siis on täiesti kindel, et korraliku kodulehe valmistamine läheb korda ja nii saab juurde tellida ka kodulehe optimeerimist otsingumootorite jaoks, kusjuures otsingutele optimeeritud kodulehe tegemine on juba hinnas sees. Kui plaanis on hea ja töötava veebilehe tegemine, siis tasub kodulehe tegijate käest tellida kohe tootekataloogiga kodulehe tegemine, et saaks ka tooteid ja kaupu üles laadida.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme