LASTEAIA direktori konkurss

LASTEAIA direktori konkurss
Avinurme Vallavalitsus kuulutab välja konkursiAvinurme Lasteaed Naerulind ( Põllu tn 1 Avinurme Ida-Virumaa ) direktori valimiseks. Töö kirjeldus:

lasteaia juhtimine, majandustegevuse koordineerimine, õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude lasteaias läbiviidavate tegevuste, lasteaia  üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest vastutamine. 

Nõudmised kandidaadile:

Kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid.esinemisjulgus ja läbirääkimisoskus, hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus; 
teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest; 
eesti ja ühe võõrkeele oskus (suhtlustasandil); 
arvuti kasutamise oskus; 

Kandidaadil tuleb esitada:

kirjalik avaldus, elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks 

Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg:

kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb saata või esitada hiljemalt 29. august 2014 kella 12.00-ks Avinurme Vallavalitsuse kantseleisse (Võidu 9, Avinurme, Ida-Virumaa 42101) või saata digitaalselt allkirjastatult meilile avinurme
It's definitely not about low price of which is the best web hosting but more related to trustworthy services. I was really not looking cheapest provider, but tried to find indication of best web hosting website reliability. I was really confused, because did not understand which web hosting UK but after reading araweb.co.uk article site I have much better understanding the whole concept. No need to invent bicycle, therefore just neutral piece of writing web hosting UK, clear vision read more therefore I use allways their services when I need hosting web UK best offers for my websites are all up now and are not breaking down. therefore hosting web service really matters, whatever they say! Kui kümmekond aastat tagasi valmistatud kodulehed ei ole enam korraliku väljanägemisega, siis tasub tellida uuemat sorti veebilehe valmistamine, mille haldamine on kordades lihtsam ja mida saab ka piltidega täiendada. Samavõrd tähtis on ka et veebilehekülje optimeerimine sisaldub juba kodulehe valmistamise projektis ja kodulehe otsingutele optimeerimiseks on vaja ainult pisut otsingumootorite jaoks sisu kirjutada ning kodulehe tegemisel on juba kõik raamistik sedavõrd hästi ära optimeeritud, et tervikliku veebilehe tegemine läheb väga kiiresti. Kodulehe tegemine tasub tellida aara.ee disainibüroost.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme