Maamaksumäär


Avinurme valla 2016 aasta maamaksumäära kinnitamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/401122015054

Avinurme valla 2015 aasta maamaksumäära kinnitamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/402122014044