Hariduse ajalugu

Hariduse andmise algusaastad Avinurme piirkonnas ulatuvad 18 sajandisse.

Läbi aegade on Avinurme vallas tegutsenud koolid kaheksas külas:
Vadi    1775-1963     Ulvi  1775-2003    Maetsma  1860-1928
Laekannu   1775-1967  Piilsi 1797-1972 Adraku  1797-1800
Pärniku 1920 - 1972  Avinurme   1920- tänaseni .

Säilinud koolihoonetest on vanim Vadi koolimaja (1888) - praeguseks MTÜ Metsakaja halduses olev arhitektuurimälestisena muinsuskaitse alla võetud ehitis.

Avinurme kool asutati kõrgema algkoolina 1920. aastal vallamajja (ehitatud 1912. aastal, tänane kooli söökla). Pärast Maetsma kooliga ühinemist 1929. aastal on koolil olnud erinevaid nimesid ja vorme:1929 Avinurme 6-klassiline
Algkool  1940/41  Avinurme Algkool   1944  Avinurme Mittetäielik Keskkool 1950 Avinurme 7-klassiline kool 1961 Avinurme 8-klassiline kool, Alates 1976
aastast on Avinurmes keskkool. Avinurme Gümnaasiumi nime kannab kool alates 01.septembrist 2009.a.

Avinurme Lasteaed avati 1961. aastal koguduse pastoraadis. Lasteaed töötas kaherühmalisena uue hoone valmimiseni. 1987. aastal valmis lasteaia praegune hoone. Projekteeritud oli see kuuerühmalisena ning töötas ka täismahus aastatel 1988-1992. Avinurme Lasteaed likvideeriti 01.07.1993 ning asutati erafirma „Naerulind”. 1995. aastal alustas asutus valla alluvuses taas tööd .
Avinurme Keskkool peale valmimist 1976 a.