Avinurme jäätmete kogumisplats täienes tänu KIK-i toetusele veel ühe olulise konteineri- ehitusjäätmete konteineriga.
 
Vastu võetakse kõiki ehitusmaterjade jäätmeid, v.a. eterniit, asbest.


Meeldetuletuseks: jäätmeid võetakse vastu kõikidel tööpäevadel kell 12-16-ni vastavalt eelnevalt telefonitsi kokkulepitud ajal, telefoni nr. 5054864- Avinurme teenuskeskuse haldusjuht Aivar Parfojev

Torma prügila teavitus

Saare, Kasepää, Lohusuu ja Avinurme valla 

ning Mustvee linna elanikele

 

Alates 1.10.2017 on Torma prügila Saare, Kasepää, Lohusuu ja Avinurme valla ning Mustvee linna piirkondlik jäätmejaam.

 

Torma prügilas võetakse elanikelt vastu järgmisi jäätmeid:

 • paber ja kartong (20 01 01);

 • plastid (20 01 39);

 • metallid (20 01 40);

 • klaas (20 01 02);

 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 01);

 • bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 02, 20 02 03);

 • puit (20 01 38);

 • tekstiil (20 01 10, 20 01 11);

 • suurjäätmed (20 03 07);

 • probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36)1;

 • pakendid (15 01);

 • kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed.

 

Elanikule on tasuta võimalik ära anda pakendid, ohtlikud jäätmed (v.a. eterniit, mille eest tasub iga elanik ise vastavalt kehtestatud hinnakirjale), paber ja kartong ning probleemtooted (nt patareid, akud, elektri- ja elektroonikaseadmed).

 

Rehve saab üle anda vastavalt kehtivale hinnakirjale.

 

Ülejäänud jäätmed, ka neid, mis ei ole loetletud, kuid on prügila vastuvõetavate jäätmeliikide nimekirjas, on elanikul võimalik üle anda vastavalt Amestop OÜ Torma prügila hinnakirja alusel.

 

Torma prügila on avatud E-R 9-18, L 9-16. P ja riigipühadel suletud.

1 200121* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

200123* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

200134 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33

200135*/ 200136* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmedKontakt:

Torma prügila operaator on Amestop OÜ

aadress: Võtikvere küla, Torma vald, 48502 Jõgevamaa

tel. +372 77 64 789

Sortimise ABC
Jäätmekäitluse küsitluse kokkuvõte

 

 

Link jäätmekoti infole:

http://www.ragnsells.ee/wp-content/uploads/2015/05/Ida-Virumaa-Avinurme-vald1.pdfKompostimise õpetus

http://www.kompostiljon.ee/


Pakendijäätmete sorteerimisjuhend
RagnSellsi hinnakiri alates 01 03 2015
Ohtlike jäätmete kogumisring
Lihthanke korraldamine Maetsma ohtlike jäätmete likvideerimiseks
HD-Lisa 1 pakkumus ning kinnituskiri
HANKEDOKUMENT

EELSORTEERITUD JÄÄTMETE KOGUMISPUNKT

Jäätmete kogumisplats asub Põllu tn 26A, biopuhastisse viiva tee ääres.

Jäätmeid võetakse vastu:
.Kõikidel tööpäevadel alates kella 12- 16
vastavalt eelnevalt telefonitsi kokkulepitud ajale.

Vastu võetakse järgmisi jäätmeid:

Puhas vanapaber-papp (mitte õline-rasvane)

Suurjäätmed (mööbel jne.)

Elektroonikaseadmed (el.pliidid, külmikud, telerid, raadiod, mikrolaineahjud jne.) Seadmed peavad olema täielikult komplekteeritud, osaliselt lammutatud seadmeid vastu ei võeta.

Ohtlikud jäätmed:   
   värvi-, laki- ja liimijäätmed (jäätmed peavad olema kinnises lekkekindlas taaras) -kuni 10 liitrit
   ohtlike ainetega saastunud pakend (kanistrid, klaaspurgid, aerosoolpudelid jne.);
  õlijäätmed- kuni 20 liitrit
 
 õli- ja kütusefiltrid   
  
päevavalguslambid -kuni 10 tk 
  
pestitsiidid (taimekaitsemürgid) - kuni 10 l
  kemikaalid
  patareid, akud  
   elavhõbedajäätmed
 (katkised kraadiklaasid paigutada kindlalt suletavasse klaas- või plastanumasse) - kuni 2 kg
   ravimijäätmed - kuni 2 kg

Pakend  (ei tohi sisaldada toidujäätmeid)

Jäätmemahuti ühise kasutamise kokkulepe
Taotlus jäätmekäitlusest vabastamiseks
Jäätmekava eelnõu
Lisa_1 jäätmekavale
Konteinerite ja jäätmejaamade asukohad
 


Prügi käitlemisest !

Biolagunevate jäätmete konteinerisse:

*kartulikoored, toidujäägid (paberkotis või spetsiaalselt biolagunevate jäätmete jaoks mõeldud kotis), munakoored, kohvipaks, väiksemad kondid, lilled, puuviljad

Olmeprügikonteinerisse:

*kasutatud paberkäterätikud ja –taskurätikud, elektripirn hõõglambiga, vanad riided ja jalanõud, leiva- ja saiakoti klõpsud, laste mähkmed, kassiliiv, tampoonid-hügieenisidemed, kasutatud kondoomid, katkised nõud, jahutatud tuhk, pastakad ja viltpliiatsid, kasutatud toiduõli, väikeses koguses klaasikillud

Paberi ja papi konteinerisse

ajakirjad, ajalehed, koolivihikud, kataloogid, jõupaber, raamatud, puhas paberpakend

Pakendikonteineritesse

*toidukile, pesuvahendi pudelid, katkised pudelid ja purgid, kilekotid, õllepudeli korgid,vorsti ja juustu ümbert plastpakend, šampoonpudelid, pesupulbri pakid, pure-pakendid (piim, keefir, mahlad), fooliumpakend, kodukeemia plastpakendid, plekist konservikarbid, hõbepaber šokolaadi, kohukeste ümbert jm.


Olmejäätmete konteinerisse ei sobi:

aia- ja haljastusjäätmed (nt puuoksad, puulehed) – pane need komposti;

paber ja papp – vii need vastavasse kogumisvahendisse ;

plast-, klaas-, metall-, kartongpakendid – vii need pakendikogumispunkti või pane rohelisse kilekotti (võimalik teatud piirkondades);

ehitus- ja lammutusjäätmed – telli konteiner või vii jäätmejaama; vedeljäätmed (käimlajäätmed ja kogumiskaevude setted) – telli paakauto; ohtlikud jäätmed (nt värvid, ravimid, patareid) – vii jäätmejaama või ohtlike jäätmete kogumispunkti; elektroonikajäätmed (nt külmkapp, pesumasin) – vii jäätmejaama või elektroonikajäätmete kogumispunkti või telli äravedu; suurjäätmed (nt vanamööbel) – telli konteiner või vii jäätmejaama; kuum tuhk – jahuta enne konteinerisse panemist temperatuurini alla +30oC.

Avinurme aleviku jäätmejaam (ehitusjärgus)