Ettevõtlus
Avinurme ETTEVÕTJAD
Nüüd iseteenindus kõigile tööandjaile tööportaalis www.kandideeri.ee tasuta! 
Ajalooline ülevaade

Avinurme piirkonna majanduselu on läbi ajaloo olnud tugevalt seotud puutööga, omades enam käsitöönduslikku iseloomu.
Kuna maade boniteet on üldiselt madal ja paremad põllumaad asuvad peamiselt Ulvi piirkonnas, pole põllumajandus olnud piirkonnas kunagi valdav majandusharu.

Tulenevalt metsade suurest osakaalust, suhtelisest eraldatusest ja kaugusest linnadest, on piirkonnas kujunenud välja oma majanduslik lokaliteet.


Käsitöönduslik puidutöötlemine on olnud valdavaks tootmisharuks Avinurme kandis sajandeid.

Esimesed kirjalikud teated siinsest puutööst, kui üle Eesti tuntud Avinurme meeste oskusest kirjutas teadaolevalt esmakordselt Laiuse pastor H. Jannau 1879. aastal.

A. Moora oma monograafias “Peipsimaa etnilisest ajaloost” märgib siinkandi väga varast talude päriseksostu, mis eeldas lisaks põllutööle muud sissetulekuallikat.


Puutöö, peamiselt puidust tarbeesemete valmistamine ja turustamine, on siinkandi põhiline tegevusala tänaseni.

Tootmise käsitöönduslik iseloom võimaldas tööstusharu säilimise läbi nõukogude perioodi. Seetõttu ei kukkunud pärast riigitehaste kadumist täielikult kokku ka piirkonna majandus.

Kodustest töökodadest arenesid välja perefirmad, mis on tänasel päeval peamised tööandjad piirkonnas.