Turism

Paiknemine kesk Alutaguse suurmetsi on Avinurmest läbi aegade teinud eraldatud paikkonna, kuhu võõras just sageli sattunud ei ole.

Seda üllatavam on paljude jaoks leida Avinurmest eest rikkalik ja omanäoline kultuuripärand, kaunis loodus ning elamusterohked ajaveetmisvõimalused.

 

Soine põllumaa sundis Avinurme inimesi otsima teistlaadseid elatusallikaid ning ümbruskonna metsarikkus juhatas nad otsekui iseenesest puutöö juurde. 

 Esimesed kirjalikud teated Avinurme puunõutöönduse kuulsusest pärinevad 18. sajandi keskelt, kuid traditsiooni tegelikku algust ei tea ilmselt keegi.

 

Ajalooliselt on suurema osa Avinurme puutoodetega kaubeldud ikka laatadel. Traditsiooni taastamiseks ja Avinurme kui puutöökeskuse nime kinnistamiseks korraldatakse alates 2000. aastast igal aastal jaanipäeval Avinurme tünnilaata.

 

Hoolimata aegade ja olustike muutumisest on puutöö ka tänapäeval avinurmiku üks peamisi elatusallikaid.
Ettevõtluse ja aktiivse seltsielu kaudu hoitakse alal oma kogukonna elulaadi  ning on loodud suurepärane keskus külaliste vastuvõtmiseks.

 
Vaata vasakule - Turismi alt leiad tublide tegijate kontaktandmed !

Ootame teid külla!