gay meetup gay escort praha gay gay speed dating boston ma asian gay new york escort gay chat phone gay escort gay black chat sites gay dating computer app gay social media gay dating 7875303380 grand theft auto 5 gay dating trying berlin gay dating gay gay escort and author chris the reliable caesar escort gay gay escort rich tumblr gay emo dating sites dating a gay eastern european guy gay fat dating sites gay male escort san antonio texas gay dating mexican gay escort chicago best free dating apps for gay transgender dating app gay men around me gay blacl escort boston gay pick up apps biggest gay male escort agency in london early gay male escort in boston gay dating fort myers florida uk gay dating websites nigeria gay dating websites free gay chat no sign up delhi gay dating sites wordpress coupon code generator The

Ida-Virumaa lõunaregiooni noorsootöö koostöögrupp

Ida-Virumaa lõunaregiooni noorsootöö koostöögrupp

1.PROJEKTI TAUST

ESF programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“, mille raames suurendatakse noorsootöö teenuste kättesaadavust ja kaasatakse tõrjutusriskis noori; tõstetakse noorte konkurentsivõimet ja suurendatakse nende kokkupuudet tööeluga; käivitatakse tugimeetmed raskemates oludes (NEET) noorte jaoks ning suurendatakse teadmisi noortest ja nendele suunatud tegevuste mõjust.

Projekt kestus: oktoober 2016 kuni oktoober 2018

2. KOOSTÖÖGRUPP

Ida-Virumaa Lõunaregiooni koostöögruppi kuulub viis valda:

Avinurme, Tudulinna, Iisaku, Illuka ja Alajõe.

3. PROJEKTI EESMÄRK

Koostöögrupi tegevussuuna eesmärk on:

  • Noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni.

  • Noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine4. PROJEKTI TEGEVUSTE MAKSUMUS

Koostöögrupp koostas tegevuskava aastateks 2016-2018 ning esitas hinnapakkumuse vastavalt tegevuskavale ENTK-le kogusummas 86390 €.

Esimese aasta tegevusteks 49345 €

Teise aasta tegevusteks 37045 €

5. PROJEKTI TEGEVUSED

Tegevused :

  • Noorte teadushuvi ja ettevõtlikkuse tõstmine läbi erinevate tegevuste;

  • Noortele eluks vajalike oskuste, tööharjumuste, keskkonnasäästliku tarbimise arendamine;

  • Tervistava puhkuse võimaldamine lastele;

  • Noortevahelise suhtluse arendamine, noorte kokkutoomine piirkonnas;

  • Noorte omaalgatuse toetamine;

  • Jõusaalide ja sportmängude arendamine;

  • Eluks vajalike oskuste arendamine;

  • Noorte meediahuvi ja omaalgatuse toetamine meedia ning loovaladel

6. PROJEKTI RAHASTAJAD

Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetusevahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu haridus- ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ elluviimiseks“ kirjeldatud tegevuste raames.

While searching for in depth information about best web hosting and did not find it anywhere, finally I saw one remarkable page, which had great articles We found out that company capable of best hosting web is worth of mentioning and therefore we publish link here. Araweb.co.uk is great source for what is the best web hosting for website www.araweb.co.uk in the UK leads me always to new understanding which is the best web hosting so sometimes well balanced I do not mind having more info about which web hosting is best but this article site is definitely great find. Hea ja efektiivse kodulehe valmistamist saab tellida aara.ee disainibüroo käest ja siis on täiesti kindel, et korraliku kodulehe valmistamine läheb korda ja nii saab juurde tellida ka kodulehe optimeerimist otsingumootorite jaoks, kusjuures otsingutele optimeeritud kodulehe tegemine on juba hinnas sees. Kui plaanis on hea ja töötava veebilehe tegemine, siis tasub kodulehe tegijate käest tellida kohe tootekataloogiga kodulehe tegemine, et saaks ka tooteid ja kaupu üles laadida.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme