Spordihoone ja jõusaal

Spordihoone ja jõusaal
ALATES 1. JUUNIST ON SPORDIHOONE SUVEHOOAJAKS SULETUD
Avinurme jõusaali varustuse soetamist on toetanud Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidav ESF kaasrahastatud programm "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine".
Spordisaal avatud
E, R 18.00-21.00
K 20.00-21.00
L 15.00 - 19.00
Jõusaal avatud
E, K, R 18.00-21.00
L 15.00-21.00
Spordisaal

 
Avinurme Spordihoone rekonstrueerimise I etapi tööd  on lõpetatud.
      Renoveeriti  saali põrand ning vahetati saaliosa aknad.
Tööd rahastas ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUS
                 Regionaalsete investeerimistoetuste andmise programmist    
summas 31 956 €.

Värkendava viimistluse on saanud  spordisaal tervikuna ning treenerite ruum.
Haridus- ja Kultuuriministeerium toetas hoone rekonstrueerimist
15 000 € ning Kultuuriministeerium 5 000 €.
Spordi- ja jõusaali on võimalik kasutada vabadel aegadel (vt. allolevas tabelis) vähemalt ühepäevase etteteatamisega telefoni 56 261 650

Spordisaali ja jõusaali kasutamise hinnad

Spordisaal

1h/20eur
Avinurme valla elanikud 1h/10eur

Jõusaal

1h/1.50eur
10xpilet/10eur
Kuupilet/20eur
Õpilastele tasuta

Jõusaal
Eventually I found it! Probably they are best of the best, that is why I think, that you should take look of best hosting web and see what they really offer I don't think it is trivial question, because which is the best web hosting truly matters when you have website with heavy load. They have more in one page than others have in five written on topic web hosting best longer I am sure, that araweb.co.uk UK web hosting is best because they offer reliable services, I experienced the best web hosting and am convinced of their quality position is really strong and they know well what is really important and well structured presentation about hosting UK web which is pure pleasure to read. Hea ja efektiivse kodulehe valmistamist saab tellida aara.ee disainibüroo käest ja siis on täiesti kindel, et korraliku kodulehe valmistamine läheb korda ja nii saab juurde tellida ka kodulehe optimeerimist otsingumootorite jaoks, kusjuures otsingutele optimeeritud kodulehe tegemine on juba hinnas sees. Kui plaanis on hea ja töötava veebilehe tegemine, siis tasub kodulehe tegijate käest tellida kohe tootekataloogiga kodulehe tegemine, et saaks ka tooteid ja kaupu üles laadida.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme